Hvorfor det er vigtigt, at du siger ja tak til et forløb i Haslev?

Læs om, hvorfor du skal takke ja til et forløb

Vi har efter flere år med for lange ventelister opnået, at politikerne på Christiansborg har givet os en mer-bevilling, så de mennesker, der bliver henvist af deres læge til rehabilitering på scle-rosehospital, ikke skal vente så længe på at komme til. Lige nu ved at tage flere værelser i brug i Haslev, som normalt har 42 i gang, men råder over 50. I Ry er der kun 36 senge og ingen muligheder for at ’skrue op’.
 
Da der bor flest mennesker med sclerose vest for Storebælt, er det en drøm for fremtiden at ud-bygge Ry, men dette afventer en permanent bevilling.
 
Lige nu har vi en midlertidig mer-bevilling i 2017-19. Vi fortsætter arbejdet med en større per-manent bevilling, begrundet i at der nu er flere mennesker med sclerose i Danmark end nogen-sinde før. 
 

Lige nu har vi brug for din hjælp

Hvis du bor på Fyn eller i Jylland og tænker ” jeg vil helst til Ry”, så beder vi dig så mindeligt om at tage til Haslev (under forudsætning af, at du selv kan transportere dig – at du bliver kørt af familie. Hvis du er kørestolsbruger og afhængig af patienttransport, så kan der opstå forskellige problemer, og det skal du selvfølgelig ikke have).
 
Det værste der kan ske i disse år er, at fynboer og jyder ’bliver hjemme’ i hovedlandet, at vente-listerne i Ry vokser, og at dem i Haslev falder, for slet ikke at tale om skrækscenariet: At der er ubrugte værelser i Haslev.
 
Hvis det sker, så skal vi forklare politikerne, at godt nok betyder en læge-henvisning, at man har behov for behandlingen, men når det gælder sclerose-rehabilitering, så vil man hellere vente længe, end tage ulempen med en tur over Storebælt. 
 
Vi har kort sagt brug for din hjælp i form af, at du i disse år siger ja tak til indlæggelse i Haslev, så vi anvender politikernes bevilling, fuldstændig som den er givet, nemlig til at gøre alle mennesker med scleroses ventetid på specialiseret rehabilitering kortere. 

Refusion af broafgift

Takket være en arv kan vi refundere din broafgift, én gang ved indlæggelse i to uger = 2 x broafgift svarende til befordring til indlæggelse og udskrivning.
To gange ved indlæggelse i 4 uger = 4 x broafgift, hvis du tager hjem i en weekend eller i stedet ønsker at få besøg af pårørende, ellers 2 x broafgift.

Broafgiften kan også refunderes til pårørende, hvis de kommer til Haslev i stedet for at patienten tager hjem.
Patienter kan bytte refusion af en broafgift til en færge-overfart (Århus-Kalundborg).

 
Vi håber, at ulempen ved en tur over Storebælt kan opvejes af din oplevelse af:
At du kan fordybe dig i dit rehabiliteringsforløb
De mange muligheder for at nyde det midt- og sydsjællandske område, gerne sammen med din familie og venner, se fx: Top 10 seværdigheder i vestsjælland eller Top 10 seværdigheder i sydsjælland.

 

Data fra Scleroseregistret febr. 2016 viser, at 6.071 bor i region Hovedstaden og Sjælland. Re-sten, 8.277, bor i regionerne vest for Storebælt: Nord, midt og syd.
 
Senest opdateret: d. 22 juni 2017